Tidigare blomning i Europa

På de brittiska öarna gick 385 undersökta växtarter i blomning i medeltal 4,5 dagar tidigare 1991–2000 än under perioden 1954–1990 och den största tidsförskjutningen var 55 dagar! Utifrån ett flertal material inträffade naturfenomenen i Europa på 1900-talet i allmänhet 2–28 dagar tidigare per århundrade.

LUOMUS - NATURHISTORISKA CENTRALMUSEET